Overzicht Capita Selecta colleges uit de kunstgeschiedenis
The Story of Art - his & her story

De Capita Selecta colleges zijn een vervolg op de basiscursus kunstgeschiedenis The Story of Art. In de basiscursus wordt gebruik gemaakt van het boek 'The Story of Art' (in de Nederlandse vertaling 'Eeuwige Schoonheid') van E.H. Gombrich (1909-2001) en het boek 'Herstory of Art' van Karin Haanappel. Deze boeken zullen ook als leidraad dienen in de Capita Selecta colleges. De gehele reeks colleges bestaat uit meerdere blokken waarin de verschillende perioden of thema's uit de kunstgeschiedenis behandeld worden. Elk blok bestaat uit 10 bijeenkomsten en kan los van de andere blokken gevolgd worden. In ieder blok zal de betreffende kunsthistorische periode in een brede context geplaatst worden, waardoor er ook aandacht is voor andere disciplines zoals literatuur, religie, muziek en theater. 

Een overzicht van algemene Capita Selecta colleges kunstgeschiedenis:
1. Paleolithische kunst (Venuskunst)
2. Neolithische kunst (Anatolië, Mesopotamië, Egypte, Oud Europa)
3. Preklassieke en klassieke oudheid
4. Vroegchristelijke en Byzantijnse kunst
5.
Middeleeuwen
6. Italiaanse Renaissance
7. Italiaanse Renaissance & Maniërisme
8. Late Middeleeuwen & Renaissance in Noord-Europa
9. Renaissance & Maniërisme in Noord-Europa
10. Barok: Macht & Glorie
11. De Hollandse zeventiende eeuw
12. Van Barok naar Classicisme
13. Classicisme in de achttiende eeuw
14. De Romantiek
15. Van Classicisme naar Realisme
16. Van Realisme naar Impressionisme
17. Symbolisme in de negentiende eeuw
18. Fin-de-siècle: Europese kunst rond 1900
19. Victoriaanse Dromen: kunst & literatuur in Engeland
20. De dageraad van de Belle Époque

Specials
1. De (vergeten) vrouwelijke impressionisten
2. Focus op de postimpressionisten
3. Herstory of Art, vrouwen in de kunstgeschiedenis
4. Kunstenaarsparen I
5. Kunstenaarsparen II
6.
Collegereeks 150 jaar Camille Claudel
7. De vrouwen van Picasso
8. 10 vrouwen uit Herstory of Art
9. Het vrouwelijk goddelijke door de eeuwen heen
10. 10 avant-garde vrouwen uit Herstory of Art

 

Meld je aan voor Haanappel Art - Kunst Nieuws door op deze link te klikken!