Inschrijven & voorwaarden

Inschrijven kan door een email te sturen naar •This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it• onder vermelding van de cursuscode en de volgende gegevens:

voorletters/naam:
roepnaam:
geboortedatum:
adres:
pc/ woonplaats:
telefoon:
email:

Na inschrijving krijgt u per omgaande een bevestiging. Ongeveer 2 weken voor aanvang van de cursus of studiedag krijgt u een uitnodiging om deel te nemen, inclusief betalingsnota. De betaling dient ruim voor aanvang van de activiteit te zijn voldaan. Wanneer uw betaling is verwerkt, heeft u toegang tot de activiteit. Cursussen, studiedagen en excursies gaan alleen door bij voldoende deelnemers. Wanneer een cursus, studiedag of excursie niet doorgaat, ontvangt u hiervan tijdig bericht. Indien van toepassing wordt het reeds betaalde geld automatisch teruggestort.

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk tot 2 weken voor aanvang van de cursus. Hiervoor worden administratiekosten in rekening gebracht, te weten € 25,00 bij een cursus of studiedag; lezingen gaan altijd door en kunnen niet geannuleerd worden. Bij annuleringen binnen 2 weken voor aanvang is geen restitutie mogelijk en dient het cursusgeld volledig betaald te worden. Wel is het mogelijk, na overleg, een ander in jouw plaats te laten komen.

Tijdens alle activiteiten van drs. Karin B. Haanappel en Haanappel Art International - Bureau voor Cultuureducatie - Instituut voor Vrouwelijke Kunstgeschiedenis is het ten strengste verboden om (geluids)opnamen te maken of de lesstof op enigerlei andere wijze over te nemen. Op alle activiteiten is auteursrecht van toepassing.


drs. Karin B. Haanappel en Haanappel Art International - Bureau voor Cultuureducatie - Instituut voor Vrouwelijke Kunstgeschiedenis zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen door welke oorzaak dan ook tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande activiteiten.