Kunst & Kind

De relatie tussen kunst en kinderen is vaak nog zo puur en zuiver. Dat ervaar ik als kunsthistorica iedere keer weer als ik met kinderen werk. Vanuit hun kind-zijn reageren kinderen heel open, onbevangen en ongedwongen op kunst, terwijl wij als volwassenen vaak veel terughoudender zijn of denken dat we eerst de juiste betekenis moeten kennen van een kunstwerk om er iets van te mogen vinden.

Door middel van het plaatsen van artikelen op mijn weblog Kunst & Kind wil ik kinderen laten spreken over kunst. Wanneer kinderen vanuit hun eigenheid vertellen, zal duidelijk zijn dat kunst een prachtig instrument is om uitdrukking te geven aan hun zieleroerselen. Dat kan zowel in verhaalvorm zijn als ook heel praktisch wanneer kinderen zelf kunst gaan maken. Daarnaast zal ik ook aspecten uit de geschiedenis belichten die 'vergeten' zijn, zoals de egalitaire culturen uit neolithische tijden. Deze kunnen tot voorbeeld dienen voor onze huidige maatschappij.

Het achterliggende doel van deze artikelen, die uiteraard geïllustreerd worden met kunstwerken, is mensen (weer) bewust maken van hun eigen innerlijke kind zodat zij meer begrip naar zichzelf en de wereld van de kinderen kunnen kijken. Ook het doorgeven van de 'vergeten' geschiedenis leidt tot een groter bewustzijn met als resultaat dat mensen (weer) in hun eigen kracht komen en kunnen manifesteren zonder beladingen of onnodige aannamens.

Karin Haanappel
kunsthistorica, docent en auteur
www.karinhaanappel.nl


Kunst & Kind
www.kunstenkind.wordpress.com 
twitter: @kunstenkind
facebook:
www.facebook.com/kunstenkind